تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۸,۰۷۴,۲۲۹ نفر
۵,۶۱۱ نفر
۱۱,۶۳۰ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۳۱ ۶۹   کاربر ۷۱   صفحه
۰۱/۳۰ ۱   کاربر ۱۰   صفحه
۰۱/۲۹ ۲   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۲۸ ۶   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۲۷ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۲۶ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۲۵ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۰۱/۲۴ ۳   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۲۳ ۲   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۲ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۲۱ ۳   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۰ ۳۰   کاربر ۳۴   صفحه
۰۱/۱۹ ۲   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۷ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۰۱/۱۶ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۵ ۴   کاربر ۸   صفحه
۰۱/۱۴ ۲   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۱۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۲ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
۰۱/۱۱ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۱/۱۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۰۵ ۲   کاربر ۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۵۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۰۵ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۰۹ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۶۹ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۵۶ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۳۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۹۳ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۴۴ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۲۵ ۱۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۸۷ ۱۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۰۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷۶ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶۴ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۲۵ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۱۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸۰ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۹۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۳۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۱۱۶,۷۵۹ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۵۴,۹۴۹ ۱۵ %
USA
USA
۱,۰۱۲,۴۵۲ ۱۳ %
ROM
ROM
۶۴۹,۳۲۹ ۸ %
DEU
DEU
۵۷۵,۴۵۴ ۷ %
SWE
SWE
۲۹۸,۳۵۴ ۴ %
CHN
CHN
۲۱۳,۸۰۸ ۳ %
GBR
GBR
۱۶۹,۲۷۶ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۰,۳۰۰ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۶,۴۰۴ ۲ %
TUR
TUR
۷۲,۸۴۱ ۱ %
FRA
FRA
۶۰,۶۷۲ ۱ %
UKR
UKR
۵۶,۹۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۵۳,۳۱۸ ۱ %
CAN
CAN
۴۰,۲۹۵ ۱ %
NLD
NLD
۲۹,۴۹۳ ۰ %
SEN
SEN
۲۰,۵۲۵ ۰ %
POL
POL
۲۰,۰۵۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۸,۷۵۵ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۸۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۱۷۲ ۴۵ %
Firefox
Firefox
۶۲۹ ۲۴ %
Other
Other
۲۶۳ ۱۰ %
Safari
Safari
۱۱۵ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۱۲ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۷ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۷ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۰ ۱ %
Edge
Edge
۱۳ ۰ %
Opera
Opera
۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵۱۷ ۲۴ %
Windows 10 ۴۸۲ ۲۲ %
Other ۳۸۲ ۱۸ %
Linux ۳۲۱ ۱۵ %
Windows 8 ۲۶۰ ۱۲ %
XP ۷۹ ۴ %
iOS ۷۳ ۳ %
Vista ۲۲ ۱ %
Windows 2003 ۲۰ ۱ %
Android ۵ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
medlib ۴
مطالعه ۳
شماره تلفن کتابخانه ۲
آموزش زوجین ۲
استرس و عملکرد تحصیلی ۲
استرس ۲
tehranbookfair.ir ۲
محتوی آموزشی زوجین ۱
کتابخانه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
کتابخانه دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱
ساعت کاری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
ساعت کار کتابخانه امام علی کرمانشاه ۱
آموزش آنلاین ۱
https://it.kums.ac.ir/fa/units/website/statisform ۱
سوگند ۱
عملکرد تحصیلی ۱
خدمات پزشکی mail ۱
شماره ۱