رسـالت و تکـریم اربـاب رجـوع

 

1-ما بر این اعتقادیم که هدف اصلی ما خدمت به مردم بوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و جلب رضایت مردم را یک دستاورد مهم تلقی می نماییم.

2-به مصداق روایت( ان ا... جمیل و یحب الجمال) آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی، عدالت و انصاف را سرحوله برخورد با ارباب رجوع قرار می دهیم.

3- شنیدن با فراغت، توضیح با متانت، بررسی و اقدام سریع با دقت و کیفیت مطلوب، اهداف عملکرد ما است و در این راستا بر سه رکن اساسی فعالیت مطلوب یعنی، صداقت، راستی و شفافیت تأکید داریم. بطوریکه روحیه همکاری و مشارکت گروهی، خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمت به مردم و شکیبایی را وجه همت خویش قرار می دهیم.

4-مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پیشنهادات در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر و ارتقاء روش انجام کار استفاده خواهیم کرد.

5-ما ضمن وفاداری به سازمان، بر حمایت از حقوق اساتید، کارمندان و دانشجویان و پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب به آنان حداکثر تلاش را خواهیم نمود.

6- ارتقاء سطح دانش در همه ابعاد، ارائه خدمات آموزشی_ پژوهشی مناسب، در زمان صحیح و به موقع به دانشجویان و اساتید را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

7- تهیه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی به ارباب رجوع، تجهیز و آماده سازی فضای مناسب سازمانی به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به ارباب رجوع را مورد توجه کامل قرار خواهیم داد.

8- ما رعایت موازین شرعی و اخلاقی، عمل به قوانین و مقررات جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه اخلاقی و انسانی تلاش مستمر خواهیم داشت.