منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه دانشکده پزشکی

 

استفاده کننده باید:

-    به دلیل نقش اطلاعات در سلامتی و کاهش خطاها، علوم روز آمد در خدمات کتابداری و رفتار اطلاع رسانی را در چارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

-        به مجموعه کتابخانه درچاچوب سیاست مجوعه  سازی ( چاپی و الکترونیکی ) بجز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

-        ساعت کار کتابخانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 17 عصر

-        برای استفاده مطلوب از خدمات کتابخانه از کتابداران راهنمایی بخواهد.

-    از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود. مانند: نور، رطوبت، دما ، تهویه میز صندلی و سایر تجهیزات و امکانات

-    هر مراجعه کننده حق دارد، نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرآیندهای کتابخانه در طول سال به رئیس کتابخانه ابرازنماید.

-        به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف حرمت گذاشته شود.