کارکنان کتابخانه

بهروز حیـــــدری

رئیس کتابخانه – کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل b.heidary@kums.ac.ir

تماس تلفنی21- 34279917  داخلی 315

بابک دانیالی

کتابدار میز امانت  و مسئول بخش آماده سازی – کاردانی برق

تماس تلفنی21- 34279917 داخلی 311

ایمیل: babak.danialiy@gmail.com

شهلا علی پور مسئول بخش اینترنت و پایان نامه و نشریات - دیپلم

تماس تلفنی21- 34279917   داخلی 313

ایمیل: shahla.alipoor2020@gmail.com